உடல், தமிழ், கணிதம்

உடல், தமிழ், கணிதம்

Price : ₹499
Total Duration :   00:24:00
Total Topics :   2
Buy Now Preview

Payment Options

We accept Visa, MasterCard and American Express.

Shipping

COD Available within Tamil Nadu & Pondicherry Only.

தமிழர்களின் நேரக் கணக்குகள் மிகவும் விஞானப்பூர்வமானவை. மிகவும் எளிமையான முறையில் நம்முடைய ஆரோக்கியத்தை பேணிப் பாதுகாக்க முடியும். அதற்க்கான வழிமுறைகளும் அதன் காரண காரியங்களும் இந்த பாடங்களில் விளக்கப்பட்டுள்ளது.
 
 
Student Summer Holiday Package
Student Summer Holiday Package
Price : 10,386 1,999
Total Duration :  74:42:35
Total Topics :  777 Buy Now Read More...

Courses related to this category

 
இலவசம்
இலவசம் (Side effects)
Price :  499
Total Duration :  01:51:29
Total Topics :  10
Buy Now  Read More...
உயிர்,
உயிர், சக்தி, கர்மா
Price :  499
Total Duration :  01:36:02
Total Topics :  13
Buy Now  Read More...
உயிர்
உயிர் விளக்கங்கள்
Price :  499
Total Duration :  00:00:00
Total Topics :  2
Buy Now  Read More...
காதல்
காதல்
Price :  499
Total Duration :  0
Total Topics :  0
Buy Now  Read More...
சும்மா
சும்மா இரு
Price :  499
Total Duration :  00:00:00
Total Topics :  2
Buy Now  Read More...
பணம்
பணம் வளர்ப்போம் (BBA Money)
Price :  2,999
Total Duration :  04:48:14
Total Topics :  47
Buy Now  Read More...
இது
இது தப்பா? (Sex and Sin)
Price :  499
Total Duration :  02:15:45
Total Topics :  16
Buy Now  Read More...

Our courses are being used by the leading College and Polytechnic students.